23
Jun
09

Lite Jünger

Nedan är citat om Ernst Júnger slutsater kring arbetare och arbete. Främst från Der Arbeiter men även från andra verk som har bearbetats i boken Preussiska anarkister. Ernst Jünger och hans krets under Weimar-republikens krisår av Carl-Göran Heidegren.
Att poängtera är det ganska uppenbara, bara för att jag finner vissa citat intressanta så behöver det inte betyda att jag stödjer Júnger idéer om stat, traditionalism och nationalism. Utdragen är alltså från en bok som analyserar Jünger. Jag finner dessa citat intressanta för att de påvisar för mig vitala delar i vänsteradikal hållning. Att anmärka är även att det har funnits en marxistisk tradition som studerat Jünger som under 70-talet var relativ stor, de hade också förmågan att skilja på en författares politiska åsikter och de saker denna pekade på. Vad jag däremot inte tagit med är hans filosofiska syn på människan som hur hans eget perspektiv handlar delvis om hur konflikten formar människan (för honom kriget) och hur ser sig i konflikten se en ny människa skapas, vilket är idéer jag till viss del delar. Av den enkla devien att jag själv har funnit kamp och konflikt som centrala delar i min egen utveckling, eller som en god vän sa som likaväl honom är aktiv i den radikala vänstern
”man minns inte vilka man har legat med, man minns knappt sina barndom och de stunder man har varit lycklig. Men man minns varenda slagsmål, i detalj”.
Jag ställer mig för en sådan analys, det är sällan en dag går där jag reflekterar över kampen i vardagen, och hur denna har påverkat mig. Alla har våra personliga krig, Jünger blev påverkad av sitt och blev påverkad av sin samtid (och faran inför det ‘nihilistiska’ samhälle som han såg framträda, men som han ändå på ett sätt respekterade). Jünger såg sitt svar för denna utveckling i att försöka bryta fram en tredje väg och med dåtidens mått mätt, som nationalist, så befann han sig ett tag nära nationalsocialismen. Som han sedan, tillsammans med sina anarkokonservativa kollegor förkastade när de såg brutaliteten och barbariet av det. Tack vare sin konservativa ådra så kom de inte undan ‘nihilismen’ – de gick rakt in i den.  Vi idag måste dock finna våra vägar för att komma bort från det rådande systemet.
Jag blir å min sida påverkad av de faktiska kampen som detta (för jünger) ‘nihilistiska’ samhälle utsätter mig för. Jag kan dock inte vara traditionalist, jag har inga traditioner att gå tillbaka till. Liberalismens vinst innebar inte bara arbetarrörelsens perefirering, utan även traditionalismens död. Jag har ej heller intresse av tradionalism och nationalism, det är som att vara en likskändare eller ännu värre: en nostalgiker. Även om man självklart har romantiska föreställningar för sig ibland.

Men däremot formar den liberala hegenomin, och kapitalismen, mig när det är i  ‘krig’ mot denna jag måste analysera mig själv genom om och om igen. Så ja, konflikt är en skapande kraft. Om inte vi låg i konflikt, så skulle inte socialismen kunna skapas. Som radikala socialister säger vi ”det råder ett klasskrig”. Vi måste vara på det klara med att det förändrar oss, vår själ, och vi måste även identitifera oss som soldater i detta krig och även inse att som anarkisterna säger ‘vägen är viktigare än målet’ är en faktisk omöjlighet då våran realitet redan nu har försatt den problemfria vägen ur spel. Vi har bara ett val, och det är vårat mål.

Nåväl..mer om mina egna filosofiska utsvävningar sedan.. nedan är i alla fall några av Ernst Jünger´s idéer om arbete och lite annat analyserat.

Jag hoppas några finner hans texter intressanta. Det jag attraherats av är fetmarkerat. Citat inuti den citerade texten är ifrån Jünger eller annan nämnd.

Urval från Preussiska anarkister. Ernst Jünger och hans krets under Weimar-republikens krisår:

Skillnaden mellan borgaren och arbetaren består, enligt Jünger, inte i att den senare besitter ett högre värde utan i att de båda helt enkelt är radikalt olika, och därför kan det inte heller finnas någon gemensam måttstock. Individen och typen talar olika språk och lyder under olika skilda lagar. ”Där ett annat språk talas är debatten avslutad och aktionen börjar […]

”Jüngers lägesbestämning kan sammanfattas på följande sätt. Vi befinner oss i ett interregnum mellan borgarens skenherravälde och arbetargestaltens verkliga herravälde, närmare bestämt i ett skede när det förra definitivt avslöjats som ett sken och det senare börjar göra sig alltmer märkbart. den första fasen av denna övergång kännetecknas av en genomgripande förstörelseprocess riktad mot den bestående ordningen, som underminerar och upplöser dess bindningar och värden. Detta gäller inte minst alla transcendenta, och därför utgör tekniken i Jüngers ögon ”den avgjort mest antikristliga makt som hittills framträtt”. Teknikens segertåg efterlämnar ett ödelagt landskap, ett tillstånd av ”anarki – en anarki som sliter sönder livsenheterna i sina atomer”. Nollpunkten är emellertid redan överskriden. Häremot svarar vad Jünger kallar ”en ny uppspirande känsla för jorden”. Vi befinner oss därmed i den andra fasen ”där tekniken ställer sig till förfogande för stora och djärva planer”, i en fas kännetecknad av att alla medel tas i anspråk för en total mobilisering. Den tredje och avslutande fasen, som vi ännu inte inträtt i, är nådd först när det dynamiskt-explosiva tillståndet har övergått i ett perfektionstillstånd. […]”


”Generellt gäller att ”tekniken till sin natur inte utgör ett medel som är anpassat och inrättat för nationen”. Arbetargestalten tenderar såtillvida att expandera utöver nationalstatens gränser och begränsningar, och därmed kan inte heller nationen längre komma i fråga som något högsta värde. Jüngers konception – eller kanske snarare vision – spränger nationalismen så att säga inifrån, och arbetsstaten kan därför inte utgöra med än ett övergångstillstånd. […]”
”Nationen kan inte längre aspirera på att utgöra ett högsta värde emedan världen förändras i riktning mot arbetargestaltens gränslösa – planetariska – herravälde. Arbetargestalten utgör överhuvudtaget inte något värde utan representerar den punkt där varje diskussion om önskvärt eller icke önskvärt med nödvändighet upphör: varat. ”Denna utgör i sin mest betydande innebörd ett vara, och detta innebär i förhållande till den enskilda individen att denna antingen är arbetare eller inte är det – fullständigt utan betydelse är däremot det blotta anspråket på att vara det.” […]


Jünger nämner [i sin replik på Albrecht Erich Günters recension av der Arbeiter] tre förutsättningar för att man skall kunna tala om en ny ordning: förekomsten av en ny princip, av en ny människa och av nya former för livet. Är dessa tre förutsättningar uppfyllda så föreligger åtminstone möjligheten att förverkliga en ny ordning. Den fråga som inställer sig är om detta är fallet när det gäller den genomgripande omvälvningsprocess som vi just nu befinner oss i. Jüngers svar lyder att de båda första förutsättningarna tvivelsutan är uppfyllda: den nya principen är arbetet, den nya människan är arbetaren. På den tredje frågan är svaret däremot mindre entydig

Ernst Jünger i ”Över Linjen”:

”Människan känner sig exploaterad i ett flertal olika avseenden, inte bara ekonomiskt. Reduktionen kan vara rumslig, andlig och själslig; den kan beröra det sköna, det goda, det sanna, näringslivet, hälsan och politiken – men som resultat lägger man alltid märke till den som förtvining. Det utesluter inte att den under långa perioder står i förbindelse med en växande maktutveckling och slagkraft.”

Thierry Maulnier i den franska tidskriften Combat från 1936:

”Demokrati och kapitalism är ett och samma ont: man måste bekämpa dem på en och samma gång”

ernst

Läs mer och kortfattat om Ernst Jünger och hans syn inom olika delar av livet, samhället och människans roll på Krigsmaskinen (Ni vet den där gamla anarkopedian)

Annonser

0 Responses to “Lite Jünger”  1. Kommentera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


Kategorier

Sidor

juni 2009
M T O T F L S
    Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Annonser

%d bloggare gillar detta: